shqip
english
banner
text  Kush jemi ne
text  Me çfarë mirremi
text  Kodi i Etikës
text  Produktet/Shërbimet
text  Projektet
text Kontakti
Kodi i Etikës

Ne e kemi idealizuar kodin vijues te etikes:

*
Ne do ta drejtojme biznesin tone me ndershmeri dhe moral kudo qe punojme ne bote
* Ne vazhdimisht do ta permiresojme cilesine e sherbimeve tona, prodhimet dhe veprimet
* Ne kurre nuk do ti kompromitojme parimet tona
* Ne do te punojme ne nje ambient pa shqetesime apo diskriminime ne gjini, raca, religjione, origjine    kombetare ose orientime seksuale
* Ne kurre nuk do te percaktohemi per nje perfitim afatshkurte perpara interesit te klientit
Copyright © Smart Bits2001 2008 Smart Bits GmbH and/or its affiliates. All rights reserved.